Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái
Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái

Tác giả : Dương, Thị Xuân,Đỗ, Anh Tài

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường quản lý tài chính tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý tài chính tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lương, Thị Thu Hường,Đỗ, Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đào, Thị Hồng Lụa,Đỗ, Thị Bắc

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý nguồn tài chính tại bưu điện tỉnh Yên Bái
Quản lý nguồn tài chính tại bưu điện tỉnh Yên Bái

Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Nhung,Nguyễn, Thị Gấm

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho phát triển nông thôn ở tỉnh Thái Nguyên
Quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho phát triển nông thôn ở tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần, Minh Đức,Chu, Đức Dũng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước qua kho bạc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước qua kho bạc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Bùi, Thanh Hà,Vũ, Thị Bạch Tuyết

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Chu, Thị Diệu Thu,Đàm, Thanh Thủy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên

Tác giả : Đinh, Kiều Nga,Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương, Thị Phương Thúy,Đỗ, Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết