Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật U sọ hầu tại bệnh viện Việt Đức
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật U sọ hầu tại bệnh viện Việt Đức

Tác giả : Thái, Xuân Thủy,Đồng, Văn Hệ

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhi HIV/AIDS tại bệnh viện A Thái Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhi HIV/AIDS tại bệnh viện A Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng, Thị Phương Dung,Phạm, Trung Kiên

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết