Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KHOA HỌC NGÔN NGỮ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách 

+ Luận văn, luận án

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Bách khoa thư, sổ tay, từ điển

Thông tin ở đây không thể đầy đủ toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Từ điển thành ngữ Anh-Anh - Việt
Từ điển thành ngữ Anh-Anh - Việt

Tác giả : Trung tâm biên soạn dịch thuật Sài Gòn,Lương, Quỳnh Mai

Nhà xuất bản : Tổng hợp

Chi tiết
English language development glossary
English language development glossary

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Oxford primary dictionary
Oxford primary dictionary

Tác giả : Allen, Robert,Delahunty, Andrew

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Oxford University Press

Chi tiết
Oxford Business English Dictionary
Oxford Business English Dictionary

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Oxford university press

Chi tiết
Webster's dictionary and thesaurus
Webster's dictionary and thesaurus

Năm xuất bản : 1993

Nhà xuất bản : Landoll's

Chi tiết
The American heritage college dictionary.
The American heritage college dictionary.

Năm xuất bản : 1993

Nhà xuất bản : Houghton Mifflin

Chi tiết
 Random House Webster’s college dictionary.
Random House Webster’s college dictionary.

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Random House

Chi tiết
Webster’s new collegiate dictionary
Webster’s new collegiate dictionary

Năm xuất bản : 1973

Nhà xuất bản : G. & C. Merriam Co.

Chi tiết
Năm mươi sáu   56 điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh - Mỹ
Năm mươi sáu 56 điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh - Mỹ

Tác giả : Huỳnh, Thị Ái Nguyên,Nguyễn, Quang Vịnh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Hà nội

Chi tiết
College dictionary
College dictionary

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Random House

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật