Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KHOA HỌC NGÔN NGỮ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách 

+ Luận văn, luận án

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Bách khoa thư, sổ tay, từ điển

Thông tin ở đây không thể đầy đủ toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Sách học tiếng Đức cơ sở giao tiếp về các chủ đề
Sách học tiếng Đức cơ sở giao tiếp về các chủ đề

Tác giả : Đỗ, Thị An

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Vân hóa thông tin

Chi tiết
Cách chia động từ tiếng Đức
Cách chia động từ tiếng Đức

Tác giả : Nguyễn, Thị Tâm Tình

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Các thì trong tiếng Đức
Các thì trong tiếng Đức

Tác giả : Nguyễn, Thị Tâm Tình

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Từ điển Bách Khoa

Chi tiết
Ngữ pháp tiếng Đức cơ bản
Ngữ pháp tiếng Đức cơ bản

Tác giả : Phạm, Danh Môn

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB từ điển Bách khoa

Chi tiết
Các mẫu câu cơ bản tiếng Đức
Các mẫu câu cơ bản tiếng Đức

Tác giả : Nguyễn, Thị Tâm Tình

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Động từ trong tiếng Đức
Động từ trong tiếng Đức

Tác giả : Phạm, Danh Môn

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật