Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KHOA HỌC NGÔN NGỮ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách 

+ Luận văn, luận án

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Bách khoa thư, sổ tay, từ điển

Thông tin ở đây không thể đầy đủ toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Từ điển Pháp - Việt
Từ điển Pháp - Việt

Tác giả : Nguyễn, Kiều Liên,Võ, Hồng Lan,Nguyễn, Đức Tuấn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Từ điển Việt - Pháp
Từ điển Việt - Pháp

Tác giả : Lê, Khả Kế,Nguyễn, Lân

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Từ điển Pháp - Việt
Từ điển Pháp - Việt

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : NXB TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Từ điển Pháp - Việt
Từ điển Pháp - Việt

Tác giả : Lê, Khả Kế,Nguyễn, Đức Bính,Nguyễn, Lân,Phạm, Văn Xung

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Từ điển Pháp Việt
Từ điển Pháp Việt

Tác giả : Nguyễn Thành Thống

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Văn hoá Thông tin

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật