Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KHOA HỌC NGÔN NGỮ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách 

+ Luận văn, luận án

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Bách khoa thư, sổ tay, từ điển

Thông tin ở đây không thể đầy đủ toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Grammaire [Texte imprimé]
Grammaire [Texte imprimé]

Tác giả : Siréjols, Évelyne

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Clé international

Chi tiết
Grammaire [Texte imprimé]
Grammaire [Texte imprimé]

Tác giả : Siréjols, Évelyne,Tempesta, Giovanna

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Clé international

Chi tiết
Grammaire [Texte imprimé]
Grammaire [Texte imprimé]

Tác giả : Siréjols, Évelyne,Claudé, Pierre

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Clé international

Chi tiết
Ngữ pháp tiếng Pháp
Ngữ pháp tiếng Pháp

Tác giả : Trần, Chánh Nguyên,Nguyễn, Kim Khánh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Khẩu ngữ tiếng Pháp thường dùng
Khẩu ngữ tiếng Pháp thường dùng

Tác giả : Vũ, Khúc,Minh Ngọc

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Cách chia và sử dụng động từ thông dụng nhất trong tiếng Pháp
Cách chia và sử dụng động từ thông dụng nhất trong tiếng Pháp

Tác giả : Hoàng, Trang,Vũ, Khúc

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Hướng dẫn chia động từ tiếng Pháp
Hướng dẫn chia động từ tiếng Pháp

Tác giả : Trần, Thị Yến

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Đà Nẵng

Chi tiết
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp

Tác giả : Lương, Quỳnh Mai,Trần, Thị Yến

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Giáo trình ngữ pháp tiếng Pháp
Giáo trình ngữ pháp tiếng Pháp

Tác giả : Geveviève,Lương, Quỳnh Mai,Trần, Thị Yến

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nxb Đà Nẵng

Chi tiết
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp

Tác giả : Lương, Quỳnh Mai,Trần, Thị Yến

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật