Từ khóa đề xuất

Tap, click, read
Tap, click, read

Tác giả : Guernsey, Lisa,Levine, Michael H

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : San Francisco

Chi tiết
The
The

Tác giả : Beauchat, Katherine A.,Blamey, Katrin L.,Walpole, Sharon.

Nhà xuất bản : Guilford Press

Chi tiết
Everyday mathematics
Everyday mathematics

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wright Group/McGraw-Hill

Chi tiết
Everyday mathematics
Everyday mathematics

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wright Group/McGraw-Hill

Chi tiết
Everyday mathematics
Everyday mathematics

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wright Group/McGraw-Hill

Chi tiết
Everyday mathematics
Everyday mathematics

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Everyday mathematics
Everyday mathematics

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Mầm non
Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Mầm non

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội ở tiểu học
Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội ở tiểu học

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non
Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non

Tác giả : Nguyễn, Thị Hoà

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Vũ Thị Hoàng Yến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Võ Nhai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Võ Nhai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Tác giả : Triệu Tiến Văn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thị Thanh Thủy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý hoạt động chăm sóc trẻ ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý hoạt động chăm sóc trẻ ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thị Quỳnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức hoạt động dạy học hình thành biểu tưởng hình học cho học sinh đầu cấp tiểu học
Tổ chức hoạt động dạy học hình thành biểu tưởng hình học cho học sinh đầu cấp tiểu học

Tác giả : Tạ Thu Giang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học môn toán lớp 4
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học môn toán lớp 4

Tác giả : Phạm Thị Cẩm Nhung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Phạm Minh Huệ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đánh giá sự phát triển của trẻ cho giáo viên mầm non thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đánh giá sự phát triển của trẻ cho giáo viên mầm non thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Nguyện

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật