Từ khóa đề xuất

Khai sinh nhà đổi mới
Khai sinh nhà đổi mới

Tác giả : Wagner, Tony

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Hồ sơ năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông theo định hướng dạy học tích hợp
Hồ sơ năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông theo định hướng dạy học tích hợp

Tác giả : Nguyễn, Phúc Chỉnh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông
Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

Tác giả : Lê, Đình Trung, Phan, Thị Thanh Hội

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phẩm chất nhân cách của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú - Những vấn đề lí luận và thực tiễn
Phẩm chất nhân cách của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Tác giả : Đinh, Đức Hợi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên trung học cơ sở
Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên trung học cơ sở

Tác giả : Nguyễn, Thành Kỉnh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Một số đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc Tày, Nùng
Một số đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc Tày, Nùng

Tác giả : Phùng, Thị Hằng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
RTI and the adolescent reader
RTI and the adolescent reader

Tác giả : Brozo, William G.

Nhà xuất bản : Teachers College

Chi tiết
The
The

Tác giả : Sizer, Theodore R.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Jossey-Bass Publishers

Chi tiết
Sổ tay công tác chủ nhiệm lớp dành cho giáo viên Trung học cơ sở
Sổ tay công tác chủ nhiệm lớp dành cho giáo viên Trung học cơ sở

Tác giả : Hà, Nhật Thăng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo dục trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (2009-2017)
Giáo dục trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (2009-2017)

Tác giả : Trần Việt Huấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển năng lực tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh lớp 10
Phát triển năng lực tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh lớp 10

Tác giả : Trần Thị Thùy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Tác giả : Nguyễn, Xuân Trường,Phạm, Hồng Quang

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh lớp 10 trong dạy học các trích đoạn Truyện Kiều
Bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh lớp 10 trong dạy học các trích đoạn Truyện Kiều

Tác giả : Đỗ Thị Thanh Hoa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa vật thể cho học sinh các trường THPT thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa vật thể cho học sinh các trường THPT thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Cam Thị Phương Lâm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý phát triển kĩ năng học hợp tác cho học sinh tại trường THPT Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý phát triển kĩ năng học hợp tác cho học sinh tại trường THPT Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Thu Thủy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Trọng Điều

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Minh Hạnh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật