Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Phát triển đào tạo nghề thương mại và du lịch cho lao động tỉnh Thái Nguyên
Phát triển đào tạo nghề thương mại và du lịch cho lao động tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Hải Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề tại tỉnh Phú Thọ
Nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề tại tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Lã Việt Tú

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật