Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề KHOA HỌC MÁY TÍNH mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Ngành Khoa học máy tính gồm các kiến thức chuyên sâu về Khoa học Máy tính như: cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình phần mềm và phần cứng, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an toàn máy tính, xử lý dữ liệu khối lượng lớn từ mạng internet và các mạng xã hội, thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường web…Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

 

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh
Nghiên cứu một số phương pháp tìm các luật kết hợp phân lớp trên tập mẫu học và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Tác giả : Phạm Thanh Tuấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Một số dạng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo
Một số dạng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo

Tác giả : Mông Đức Hùng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ
Nghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ

Tác giả : Khamchan Phomthavong

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu thích nghi trong tách tiếng tim và tiếng phổi
Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu thích nghi trong tách tiếng tim và tiếng phổi

Tác giả : Đỗ Ngọc Điệp

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Ứng dụng lọc Kalman mở rộng trong thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra cho đối tượng con lắc ngược quay (Rotara inverted pendulum)
Ứng dụng lọc Kalman mở rộng trong thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra cho đối tượng con lắc ngược quay (Rotara inverted pendulum)

Tác giả : Hoàng Đức Quỳnh;Nguyễn Văn Chí;Nguyễn Như Hiền;Nguyễn Doãn Phước

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Sử dụng độ trung gian của các cạnh phát hiện cộng đồng gối nhau
Sử dụng độ trung gian của các cạnh phát hiện cộng đồng gối nhau

Tác giả : Nguyễn Hiền Trinh;Trần Hải Thanh;Cáp Thanh Tùng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phân đoạn ảnh hoa dựa trên tương tác với người sử dụng
Phân đoạn ảnh hoa dựa trên tương tác với người sử dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Tìm hiểu mô hình điện toán đám mây và vấn đề bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây
Tìm hiểu mô hình điện toán đám mây và vấn đề bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây

Tác giả : Phạm Thị Phượng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nghiên cứu một số thuật toán phân cụm, phân lớp dữ liệu và ứng dụng
Nghiên cứu một số thuật toán phân cụm, phân lớp dữ liệu và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Minh Tâm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật