Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Kinh tế nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về dự báo và dự đoán cung và cầu, chính sách trang trại của chính phủ và các tác phẩm tổng hợp về kinh tế sản xuất, bảo quản, phân phối thực phẩm.Các mục chính gồm:
+ Tài liệu in ấn;
+ CSDL điện tử; 
+ Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển...
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Phạm Bá Hạnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Tác giả : Nguyễn Thị Thường

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Nguyễn Hữu Đạt

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Tác giả : Mè Văn Dũng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến việc làm của nông dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến việc làm của nông dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lê Đức Liêm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu tái cơ cấu ngành trồng trọt huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nghiên cứu tái cơ cấu ngành trồng trọt huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Khổng Giang Lam

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Tác giả : Nguyễn Thành Công

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Thị Lan Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu chuỗi giá trị đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Nghiên cứu chuỗi giá trị đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Chẩu Trung Kiên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Đặng Thị Thu Thịnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Trần Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thanh Long

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Xuân Điển

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Ngô Mạnh Thắng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hứa Ngân Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Phát triển chuỗi giá trị hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Phát triển chuỗi giá trị hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng Trung Vĩnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết