Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Kinh tế nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về dự báo và dự đoán cung và cầu, chính sách trang trại của chính phủ và các tác phẩm tổng hợp về kinh tế sản xuất, bảo quản, phân phối thực phẩm.Các mục chính gồm:
+ Tài liệu in ấn;
+ CSDL điện tử; 
+ Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển...
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Triệu Thị Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trên địa bàn huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái
Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trên địa bàn huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

Tác giả : Triệu Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Trần Quốc Tuấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Xây dựng nông thôn mới huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2017
Xây dựng nông thôn mới huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2017

Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Châu Thượng Lang, tỉnh Cao Bằng nửa đầu thế kỉ XIX
Ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Châu Thượng Lang, tỉnh Cao Bằng nửa đầu thế kỉ XIX

Tác giả : Đào Thị Bích Phượng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2015
Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2015

Tác giả : Bùi Thị Thanh Tâm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Phạm Bá Hạnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Sinh kế và thu nhập của hộ nông dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Sinh kế và thu nhập của hộ nông dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Đinh Phúc Hạnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Na Hang
Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Na Hang

Tác giả : Đặng Hồng Diệp

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Phát triển kinh tế trang trại tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Phát triển kinh tế trang trại tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tác giả : Bùi Văn Thủy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lê Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Kinh nghiệm xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Tác giả : Nguyễn Thành Công

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Thị Lan Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu chuỗi giá trị đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Nghiên cứu chuỗi giá trị đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Chẩu Trung Kiên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Đặng Thị Thu Thịnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Trần Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thanh Long

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết