Chủ đề Quản lý Kinh tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý Kinh tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động sản xuất, tài chính, kinh tế học đất đai, hoạch định chính sách về quản lý kinh tế

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

A guide to creating a successful algorithmic trading strategy
A guide to creating a successful algorithmic trading strategy

Tác giả : Kaufman, Perry J

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Smart is the new rich
Smart is the new rich

Tác giả : Romans, Christine

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons. Inc

Chi tiết
How to buy real estate overseas
How to buy real estate overseas

Tác giả : Peddicord, Kathleen

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Expectations investing
Expectations investing

Tác giả : Rappaport, Alfred,Mauboussin, Michael J.

Nhà xuất bản : Harvard Business School Press

Chi tiết
Planning A successful future
Planning A successful future

Tác giả : Sestina, John E.

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Managing concentrated stock wealth
Managing concentrated stock wealth

Tác giả : Kochis, Tim,Lewis, Michael J

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Bloomberg Press, an imprint of Wiley

Chi tiết
The options edge + free trial
The options edge + free trial

Tác giả : Khouw,Michael C,Guthner, Mark

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Markets never forget (but people do)
Markets never forget (but people do)

Tác giả : Fisher, Kenneth L,Hoffmans, Lara

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Technical analysis and chart interpretations
Technical analysis and chart interpretations

Tác giả : Ponsi, Ed

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Thông kế

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nông Thị Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc
Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Nguyễn Xuân Long

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Quản lý thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Dương Hữu Phong

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Cơ sở khoa học về đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo
Cơ sở khoa học về đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo

Tác giả : Lê Thị Phương;Nguyễn Hữu Thu

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Tiến Mạnh;Nguyễn Văn Huân;Trần Thu Phương;Đào Thế Huy

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại chi nhánh may Việt Đức - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại chi nhánh may Việt Đức - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Tác giả : Nguyễn Thu Thủy;Vũ Việt Linh;Nguyễn Thị Hiếu

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Quản lý đấu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Ninh bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quản lý đấu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Ninh bằng nguồn ngân sách nhà nước

Tác giả : Lê, Thị Thắm,Nguyễn, Thị Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý Nhà nước về thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Lào Cai
Quản lý Nhà nước về thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn, Xuân Chiến,Nguyễn, Thị Hồng Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch

Tác giả : Pham, Thi Hoa,Dang, Thi Mai Huong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Solutions to improve sales efectiveness at fullhome joint stock company
Solutions to improve sales efectiveness at fullhome joint stock company

Tác giả : Ha, Thi Thu Giang,Nguyen, Minh Cuong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Tác giả : Phan, Thị Hồng Liên,Vũ, Quốc Dũng

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai
Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Thị Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Thị Bích Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Ngô Văn Hợp

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Lê Văn Quân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Hoàng Văn Quang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn
Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

Tác giả : Dương Thị Minh Hằng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Phú Thọ
Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Đoàn Quang Hưng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hạ Long
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hạ Long

Tác giả : Đỗ Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý hoạt động thanh tra tài chính đối với ngân sách cấp huyện của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
Quản lý hoạt động thanh tra tài chính đối với ngân sách cấp huyện của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Vũ Tuấn Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn
Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Vũ Thị Thu

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tạp chí Tài chính bảo hiểm
Tạp chí Tài chính bảo hiểm

Tác giả : Tập đoàn Tài Chính - Bảo hiểm Bảo Việt

Chi tiết
Tạp chí kiểm toán
Tạp chí kiểm toán

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Kiểm toán Việt Nam

Chi tiết
Thông tin Tài chính
Thông tin Tài chính

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Tài chính

Chi tiết
Thị trường tài chính tiền tệ
Thị trường tài chính tiền tệ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Chi tiết
Kiểm toán
Kiểm toán

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Kiểm toán Nhà nước

Chi tiết
Tác động của FDI đến tỉ lệ sống sót của doanh nghiệp tư nhân trong nước và hàm ý chính sách
Tác động của FDI đến tỉ lệ sống sót của doanh nghiệp tư nhân trong nước và hàm ý chính sách

Tác giả : Trần Toàn Thắng;Nguyễn Thị Tuệ Anh;Hoàng Thị Hải Yến

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết