Chủ đề Quản lý Kinh tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý Kinh tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động sản xuất, tài chính, kinh tế học đất đai, hoạch định chính sách về quản lý kinh tế

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Chính sách biển của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Chính sách biển của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Thanh Minh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển bền vững và lượng hoá phát triển bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp
Phát triển bền vững và lượng hoá phát triển bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp

Tác giả : Ngô, Văn Giới

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Environmental & natural resource economics
Environmental & natural resource economics

Tác giả : Tietenberg, Tom,Lewis, Lynne

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Environmental and natural resource economics
Environmental and natural resource economics

Tác giả : Harris, Jonathan M.,Roach, Brian

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Environmental economics and natural resource management
Environmental economics and natural resource management

Tác giả : Anderson, David A.

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Routledge, Taylor & Francis Group

Chi tiết
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Environmental and natural resources economics
Environmental and natural resources economics

Tác giả : Hackett, Steven C.

Nhà xuất bản : M.E. Sharpe

Chi tiết
Biodiversity and allelopathy
Biodiversity and allelopathy

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Institute of Botany, Academia Sinica

Chi tiết
Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nông Thị Thu Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thúc đẩy công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Thúc đẩy công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Đặng Minh Tơn;Đặng Văn Minh;Nguyễn Văn Toàn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Xây dựng hệ thống lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất bán tự động
Xây dựng hệ thống lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất bán tự động

Tác giả : Triệu Mùi Châu;Chu Văn Trung;Đỗ Sơn Tùng;Nguyễn Đình Thi;Nguyễn Thảo Yến;Bùi Thị Hường;Hoàng Đông Quang

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng Hữu Chiến;Trần Thị Mai Hằng;Phạm Văn Tuấn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Vũ Thị Thanh Thủy;Lê Tuấn Định;Tiêu Thị Hương

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Nghiên cứu thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Mai Quý Tùng;Hoàng Công Tuấn Anh;Lê Xuân Trường;Nguyễn Đình Thi

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình
Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

Tác giả : Phạm Thanh Quế;Phạm Phương Nam;Nguyễn Nghĩa Biên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám
Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám

Tác giả : Nguyễn Đức Thuận;Phạm Quý Giang

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Phùng Xuân Nhân

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Tạp chí năng lượng nhiệt
Tạp chí năng lượng nhiệt

Tác giả : Hội khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam

Chi tiết
Tài nguyên & môi trường
Tài nguyên & môi trường

Nhà xuất bản : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết
Tạp chí Điện lực
Tạp chí Điện lực

Nhà xuất bản : Tập đoàn điện lực

Chi tiết

Tác giả : Vũ Quỳnh

Chi tiết

Tác giả : Trần Kim Dung

Chi tiết
Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2005-2010
Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2005-2010

Tác giả : Nguyễn Ngọc Nông;Nguyễn Đình Thi;Phan Đình Bính;Lê Văn Thơ

Năm xuất bản : 2007

Chi tiết