Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences

Tác giả : Hoffmann, Laurence D.,Bradley, Gerald L.,Rosen, Kenneth H.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Calculus
Calculus

Tác giả : Bittinger, Marvin L.

Nhà xuất bản : Addison-Wesley Pub. Co.

Chi tiết
Mở đầu về lý thuyết các không gian phức Hyperbolic
Mở đầu về lý thuyết các không gian phức Hyperbolic

Tác giả : Phạm, Việt Đức

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giải tích vectơ
Giải tích vectơ

Tác giả : Nguyễn, Xuân Liêm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phương trình vi phân
Phương trình vi phân

Tác giả : Phan, Huy Thiện

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giải tích
Giải tích

Tác giả : Nguyễn, Xuân Liêm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập giải tích hàm
Bài tập giải tích hàm

Tác giả : Nguyễn, Xuân Liêm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Tuyển tập bài tập phương trình vi phân
Tuyển tập bài tập phương trình vi phân

Tác giả : Phan, Huy Thiện

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình giải tích II
Giáo trình giải tích II

Tác giả : Tô, Văn Ban

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach
Mở đầu về giải tích phức trong không gian Banach

Tác giả : Nguyễn Văn Khuê;Lê Mậu Hải;Phạm Hoàng Hiệp

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : NXB Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình giải tích toán học. Tập 2
Giáo trình giải tích toán học. Tập 2

Tác giả : Vũ Tuấn

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hàm phân hình trên trường p - adic
Hàm phân hình trên trường p - adic

Tác giả : Hà Trần Phương;Vũ Hoài An

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giải tích vectơ
Giải tích vectơ

Tác giả : Nguyễn Xuân Liêm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Single variable calculus : early transcendentals
Single variable calculus : early transcendentals

Tác giả : James Stewart

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Thomson

Chi tiết
Giáo trình toán học. Tập 6: Giải tích 2
Giáo trình toán học. Tập 6: Giải tích 2

Tác giả : Jean-Marie Monier

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình toán học. Tập 4: Giải tích 4
Giáo trình toán học. Tập 4: Giải tích 4

Tác giả : Jean-Marie Monier

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình toán. Tập 2: Giải tích 2
Giáo trình toán. Tập 2: Giải tích 2

Tác giả : Jean-Marie Monier

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập giải sẵn giải tích II
Bài tập giải sẵn giải tích II

Tác giả : Trần Bình

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Bài tập giải sẵn giải tích 1: tóm tắt lý thuyết và chọn lọc
Bài tập giải sẵn giải tích 1: tóm tắt lý thuyết và chọn lọc

Tác giả : Trần Bình

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ
Điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ

Tác giả : Đinh, Diệu Hằng,Đỗ, Văn Lưu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn
Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn

Tác giả : Nguyễn, Song Hà,Nguyễn, Bường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach
Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach

Tác giả : Trần, Thị Hương,Nguyễn, Thị Thu Thủy,Nguyễn, Bường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Định lý Forelli đối với ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức
Định lý Forelli đối với ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức

Tác giả : Phạm, Thị Loan,Nguyễn, Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tính ổn định hóa của lớp hệ dương phân thứ
Tính ổn định hóa của lớp hệ dương phân thứ

Tác giả : Nguyễn, Đình Sự,Mai, Viết Thuận

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một số dạng của định lý RITT và ứng dụng vào vấn đề duy nhất
Một số dạng của định lý RITT và ứng dụng vào vấn đề duy nhất

Tác giả : Phạm, Ngọc Hoa,Hà, Duy Khoái,Vũ Hoài An

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một số dạng toán cực trị trong lớp hàm mũ và hàm hyperbolic
Một số dạng toán cực trị trong lớp hàm mũ và hàm hyperbolic

Tác giả : Trần, Thị Hường,Nguyễn, Văn Mậu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Các metric vi phân kobayashi, caratheodory và sibony
Các metric vi phân kobayashi, caratheodory và sibony

Tác giả : Lê, Duy Bình,Phạm, Việt Đức

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dạy học đạo hàm theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh THPT
Dạy học đạo hàm theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh THPT

Tác giả : Nguyễn Tiến Anh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan
Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan

Tác giả : Vũ Mạnh Hùng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình vớ điều kiện của đa thức đạo hàm
Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình vớ điều kiện của đa thức đạo hàm

Tác giả : Tô Thị Thiếm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phương pháp lặp giải bài toán biên hai điểm cho phương trình và hệ phương trình vi phân cấp bốn
Phương pháp lặp giải bài toán biên hai điểm cho phương trình và hệ phương trình vi phân cấp bốn

Tác giả : Ngô Thị Kim Quy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học và Công nghệ

Chi tiết
Về tính ổn định hữu hạn thời gian đầu vào - đầu ra cho lớp hệ phương trình vi phân phân thứ
Về tính ổn định hữu hạn thời gian đầu vào - đầu ra cho lớp hệ phương trình vi phân phân thứ

Tác giả : Nguyễn Quang Huân

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số phát triển và áp dụng của bất đẳng thức tích phân
Một số phát triển và áp dụng của bất đẳng thức tích phân

Tác giả : Loan Thanh Đạo

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phương trình tích phân
Phương trình tích phân

Tác giả : Lienphone Cheuchouthor

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Vận dụng phương pháp khám phá vào dạy chủ đề Tích phân (Lớp 12 THPT)
Vận dụng phương pháp khám phá vào dạy chủ đề Tích phân (Lớp 12 THPT)

Tác giả : Dương Thùy Linh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Xác định quy luật biên phi tuyến và xác định nguồn trong các quá trình truyền nhiệt
Xác định quy luật biên phi tuyến và xác định nguồn trong các quá trình truyền nhiệt

Tác giả : Bùi Việt Hương

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết