Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tôn giáo mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Một số vấn đề triết học tôn giáo
Một số vấn đề triết học tôn giáo

Tác giả : Trần, Quang Thái

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Buông xả thanh thản
Buông xả thanh thản

Tác giả : Heidegger, Martin,Hoài Khanh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Văn hóa Sài Gòn

Chi tiết
Nghiên cứu triết học cơ bản
Nghiên cứu triết học cơ bản

Tác giả : Lý, Chấn Anh,Nguyễn, Tài,Trần, Văn Đoàn

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Tri thức

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật