Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tôn giáo mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Kẻ phản Ki - tô
Kẻ phản Ki - tô

Tác giả : Nietzsche, Friedrich,Hà, Vũ Trọng,Văn Tiến

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Tri thức

Chi tiết
Christian thought
Christian thought

Tác giả : Meister, Chad V.,Stump, J. B.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge,

Chi tiết
Công giáo Việt Nam: Một số vấn đề nghiên cứu
Công giáo Việt Nam: Một số vấn đề nghiên cứu

Tác giả : Nguyễn, Hồng Dương,Viện khoa học xã hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Tôn giáo

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật