Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Ôn luyện Toán cao cấp
Ôn luyện Toán cao cấp

Tác giả : Lê, Đình Định

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 - Học kỳ I
Bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 - Học kỳ I

Tác giả : Nguyễn, Văn Chiến,Đào, Trung Kiên,Nguyễn, Huy Hùng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Giáo trình toán học 1
Giáo trình toán học 1

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo
Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

Tác giả : Phạm Thị Định

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về phương pháp lồi Lôgarit và một vài ứng dụng
Về phương pháp lồi Lôgarit và một vài ứng dụng

Tác giả : Phạm Lệ Quyên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số bài toán đếm trong lý thuyết đồ thị
Một số bài toán đếm trong lý thuyết đồ thị

Tác giả : Ninh Thị Nụ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số lớp đa thức hoán vị trên trường hữu hạn đặc số chẵn
Một số lớp đa thức hoán vị trên trường hữu hạn đặc số chẵn

Tác giả : Nguyễn Văn Việt

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phương pháp lặp Ishikawa cho một họ vô hạn các ánh xạ không giãn
Phương pháp lặp Ishikawa cho một họ vô hạn các ánh xạ không giãn

Tác giả : Nguyễn Văn Nga

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Toán tử sai phân và ứng dụng vào giải toán sơ cấp
Toán tử sai phân và ứng dụng vào giải toán sơ cấp

Tác giả : Nguyễn Thị Trang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tính ổn định hữu hạn thời gian và bị chặn hữu hạn thời gian của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ
Tính ổn định hữu hạn thời gian và bị chặn hữu hạn thời gian của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ

Tác giả : Nguyễn Thị Thùy Dương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Bất phương trình hàm sinh bởi các đại lượng trung bình bậc tùy ý  và các dạng toán liên quan
Bất phương trình hàm sinh bởi các đại lượng trung bình bậc tùy ý và các dạng toán liên quan

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Cúc

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Định lý nhị thức số
Định lý nhị thức số

Tác giả : Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số bất đẳng thức về hàm lồi và ứng dụng
Một số bất đẳng thức về hàm lồi và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Hoa,Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tứ giác điều hòa và ứng dụng
Tứ giác điều hòa và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Trang,Trần, Việt Cường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về giá trị lớn nhất của dạy Stern
Về giá trị lớn nhất của dạy Stern

Tác giả : Phạm, Thị Thu Thủy,Nông, Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổng từng phần và ứng dụng vào bài toán chuỗi
Tổng từng phần và ứng dụng vào bài toán chuỗi

Tác giả : Đỗ, Thị Nguyên,Trịnh, Thanh Hải

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên tố
Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên tố

Tác giả : Đinh, Ngọc Phúc,Lê, Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về phương pháp ma trận cho bài toán tổ hợp và hình học
Về phương pháp ma trận cho bài toán tổ hợp và hình học

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hương,Nguyễn, Thanh Sơn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Lát mặt phẳng bởi các đa giác đều
Lát mặt phẳng bởi các đa giác đều

Tác giả : Trần, Thị Thắm,Nguyễn, Việt Hải

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một số bất đẳng thức hàm s-lồi và áp dụng
Một số bất đẳng thức hàm s-lồi và áp dụng

Tác giả : Phạm Thị Thúy Quỳnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phương trình bậc bốn và các hệ thức hình học trong tứ giác hai tâm
Phương trình bậc bốn và các hệ thức hình học trong tứ giác hai tâm

Tác giả : Phạm Thị Thu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tính bất khả quy của đa thức với hệ số nguyên
Tính bất khả quy của đa thức với hệ số nguyên

Tác giả : Phạm Thị Thu Trang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về đồng dư đa thức
Về đồng dư đa thức

Tác giả : Nguyễn Thị Hoàn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về tổng Gauss và một số ứng dụng
Về tổng Gauss và một số ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Giang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash - Cournot với một ràng buộc chung
Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash - Cournot với một ràng buộc chung

Tác giả : Nguyễn Thành Huế

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về tính chẵn lẻ của số nhân tử bất khả quy modulo p của đa thức hệ số nguyên
Về tính chẵn lẻ của số nhân tử bất khả quy modulo p của đa thức hệ số nguyên

Tác giả : Đàm Thị Ngọc Tâm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Bài toán tựa cân bằng dạng Blum - Oettli tổng quát và ứng dụng
Bài toán tựa cân bằng dạng Blum - Oettli tổng quát và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Quỳnh Hoa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian banach
Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian banach

Tác giả : Trần Thị Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh - Các ngành khoa học Tự nhiên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh - Các ngành khoa học Tự nhiên

Tác giả : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Công ty Cổ phần in và phát hành biểu mẫu Nghệ An

Chi tiết
Toán học và tuổi trẻ
Toán học và tuổi trẻ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phân tích ma trận và một số ứng dụng
Phân tích ma trận và một số ứng dụng

Tác giả : Vũ Thị Hương Trang

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
	Đôi nét về ngôn ngữ toán học
Đôi nét về ngôn ngữ toán học

Tác giả : Trần Ngọc Bích

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc
Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

Tác giả : Phùng Thị Hải Yến

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết