Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Ôn luyện Toán cao cấp
Ôn luyện Toán cao cấp

Tác giả : Lê, Đình Định

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 - Học kỳ I
Bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 - Học kỳ I

Tác giả : Nguyễn, Văn Chiến,Đào, Trung Kiên,Nguyễn, Huy Hùng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Giáo trình toán học 1
Giáo trình toán học 1

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Về đa thức bất khả quy trên trường hữu hạn
Về đa thức bất khả quy trên trường hữu hạn

Tác giả : Vũ Văn Hảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Định lý Pompeiu
Định lý Pompeiu

Tác giả : Vũ Thị Luyến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số ứng dụng của đồng nhất thức Lagrange
Một số ứng dụng của đồng nhất thức Lagrange

Tác giả : Vũ Thị Khải Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Đồng nhất thức Liouville và ứng dụng
Đồng nhất thức Liouville và ứng dụng

Tác giả : Vũ Thị Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về bài toán tối ưu trong học độ tương tự
Về bài toán tối ưu trong học độ tương tự

Tác giả : Trần Văn Phượng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dạy học chủ đề lũy thừa, mũ, lôgarit nhằm rèn luyện kĩ năng vận dụng toán học cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông
Dạy học chủ đề lũy thừa, mũ, lôgarit nhằm rèn luyện kĩ năng vận dụng toán học cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông

Tác giả : Phạm Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình liên quan đến giả thuyết Bruck
Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình liên quan đến giả thuyết Bruck

Tác giả : Dương Thị Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo
Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

Tác giả : Phạm Thị Định

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số bất đẳng thức về hàm lồi và ứng dụng
Một số bất đẳng thức về hàm lồi và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Hoa,Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tứ giác điều hòa và ứng dụng
Tứ giác điều hòa và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Trang,Trần, Việt Cường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về giá trị lớn nhất của dạy Stern
Về giá trị lớn nhất của dạy Stern

Tác giả : Phạm, Thị Thu Thủy,Nông, Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổng từng phần và ứng dụng vào bài toán chuỗi
Tổng từng phần và ứng dụng vào bài toán chuỗi

Tác giả : Đỗ, Thị Nguyên,Trịnh, Thanh Hải

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên tố
Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên tố

Tác giả : Đinh, Ngọc Phúc,Lê, Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về phương pháp ma trận cho bài toán tổ hợp và hình học
Về phương pháp ma trận cho bài toán tổ hợp và hình học

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hương,Nguyễn, Thanh Sơn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Lát mặt phẳng bởi các đa giác đều
Lát mặt phẳng bởi các đa giác đều

Tác giả : Trần, Thị Thắm,Nguyễn, Việt Hải

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về phương trình tuyến tính với các số Fibonacci
Về phương trình tuyến tính với các số Fibonacci

Tác giả : Đinh Thị Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số phương pháp giải các đề thi Olympic về phương trình Diophant
Một số phương pháp giải các đề thi Olympic về phương trình Diophant

Tác giả : Đặng Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Định lí điểm bất động đối với ánh xạ giãn trong không gian G - Metric
Định lí điểm bất động đối với ánh xạ giãn trong không gian G - Metric

Tác giả : Đinh Như Quỳnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Một số phương pháp lặp giải phương trình vi phân phi tuyến cấp bốn với hệ điều kiện biên phức tạp
Một số phương pháp lặp giải phương trình vi phân phi tuyến cấp bốn với hệ điều kiện biên phức tạp

Tác giả : Vũ Thị Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Xây dựng bài giảng E-Learning hỗ trợ học tập chương đường tròn (toán 9) cho học sinh trung học cơ sở
Xây dựng bài giảng E-Learning hỗ trợ học tập chương đường tròn (toán 9) cho học sinh trung học cơ sở

Tác giả : Lương Văn Hiệp

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dạy học phương trình lượng giác cho học sinh trung học phổ thông nhằm rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề
Dạy học phương trình lượng giác cho học sinh trung học phổ thông nhằm rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề

Tác giả : Lương Triệu Lan

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Về tính chất I-Cofinite của một số môđun đối đồng điều
Về tính chất I-Cofinite của một số môđun đối đồng điều

Tác giả : Lương Thanh Huế

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm toán học trong dạy học toán 10 trung học phổ thông
Thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm toán học trong dạy học toán 10 trung học phổ thông

Tác giả : Đào Thanh Bình

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Một số bất đẳng thức hàm s-lồi và áp dụng
Một số bất đẳng thức hàm s-lồi và áp dụng

Tác giả : Phạm Thị Thúy Quỳnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phương trình bậc bốn và các hệ thức hình học trong tứ giác hai tâm
Phương trình bậc bốn và các hệ thức hình học trong tứ giác hai tâm

Tác giả : Phạm Thị Thu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh - Các ngành khoa học Tự nhiên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh - Các ngành khoa học Tự nhiên

Tác giả : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Công ty Cổ phần in và phát hành biểu mẫu Nghệ An

Chi tiết
Toán học và tuổi trẻ
Toán học và tuổi trẻ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phân tích ma trận và một số ứng dụng
Phân tích ma trận và một số ứng dụng

Tác giả : Vũ Thị Hương Trang

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
	Đôi nét về ngôn ngữ toán học
Đôi nét về ngôn ngữ toán học

Tác giả : Trần Ngọc Bích

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc
Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

Tác giả : Phùng Thị Hải Yến

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết