Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

The man who stalked Einstein
The man who stalked Einstein

Tác giả : Hillman, Bruce J,Ertl-Wagner, Birgit,Wagner, Bernd C

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : LP

Chi tiết
Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm vật lý đại cương 2
Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm vật lý đại cương 2

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào đại học - cao đẳng năm học 2001- 2002 đến năm học 2005 - 2006 môn Vật lí
Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào đại học - cao đẳng năm học 2001- 2002 đến năm học 2005 - 2006 môn Vật lí

Tác giả : Hoàng, Cao Tân

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết trường điện từ
Giáo trình lý thuyết trường điện từ

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
 Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương
Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương

Tác giả : Phạm, Hồng Liên,Ngô, Quốc Hùng,Nguyễn, Trung Kiên

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Vật lí đại cương
Vật lí đại cương

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý
Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý

Tác giả : Trần, Huy Hoàng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí

Tác giả : Lương, Duyên Bình,Nguyễn, Quang Hậu

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Bài tập vật lí đại cương
Bài tập vật lí đại cương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí

Tác giả : Lương, Duyên Bình,Nguyễn, Quang Hậu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình kỹ thuật thủy khí
Giáo trình kỹ thuật thủy khí

Tác giả : Lê Xuân Long;Vũ Thị Hiền;Đặng Thị Yến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim tetrapod CdSe1-xTex
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim tetrapod CdSe1-xTex

Tác giả : Vũ Thúy Mai

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Mô phỏng cấu trúc và động học của hệ Silica lỏng với mô hình kích thước lớn
Mô phỏng cấu trúc và động học của hệ Silica lỏng với mô hình kích thước lớn

Tác giả : Trần Văn Hồng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của công suất kích thích và nhiệt độ đến tính chất quang của các nano tinh thể lõi/vỏ CdTe/CdSe
Nghiên cứu ảnh hưởng của công suất kích thích và nhiệt độ đến tính chất quang của các nano tinh thể lõi/vỏ CdTe/CdSe

Tác giả : Trần Thị Hồng Gấm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Bồi dưỡng năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học chương "từ trường", vật lí lớp 11
Bồi dưỡng năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học chương "từ trường", vật lí lớp 11

Tác giả : Đặng Thùy Linh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I - loại II lõi / vỏ / vỏ CdTe/CdSe/CdS
Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I - loại II lõi / vỏ / vỏ CdTe/CdSe/CdS

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano kim loại bất đẳng hướng
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano kim loại bất đẳng hướng

Tác giả : Đỗ Mạnh Quyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất quang của tinh thể Nano ZnSe
Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất quang của tinh thể Nano ZnSe

Tác giả : Nguyễn, Đức Sáng,Nguyễn, Thị Minh Thủy,Trần, Thị Kim Chi

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu cấu trúc và động học của Al2O3-2SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng
Nghiên cứu cấu trúc và động học của Al2O3-2SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng

Tác giả : Kankham, Keopanya,Nguyễn, Thị Thanh Hà,Phạm, Hữu Kiên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của hệ vật liệu Graphitic Carbon Nitride
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của hệ vật liệu Graphitic Carbon Nitride

Tác giả : Đặng Nguyên Giáp

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Mô phỏng đặc trưng cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong vật  liệu Niken lỏng và rắn
Mô phỏng đặc trưng cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong vật liệu Niken lỏng và rắn

Tác giả : Vũ Thị Thanh Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học chương "Chất khí" - Vật lí 10
Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học chương "Chất khí" - Vật lí 10

Tác giả : Nguyễn Thị Hằng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu tăng cường tính chất quang của các chấm lượng tử CdZnS bằng các nano kim loại
Nghiên cứu tăng cường tính chất quang của các chấm lượng tử CdZnS bằng các nano kim loại

Tác giả : Nguyễn Thanh Tùng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của mẫu bột BiFeO3 pha tạp Mn
Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của mẫu bột BiFeO3 pha tạp Mn

Tác giả : Hoàng Thị Lệ Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2 trên chủng nấm Aspergillus Niger
Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2 trên chủng nấm Aspergillus Niger

Tác giả : Vũ Đức Tính

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tổ chức dạy học chương "Chất khí" (Vật lý 10) theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
Tổ chức dạy học chương "Chất khí" (Vật lý 10) theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

Tác giả : Vũ Anh Dũng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng ôxit vanađi giàu VO2
Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng ôxit vanađi giàu VO2

Tác giả : Trần Thị Mai Thanh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
	Một số phương pháp giải bài tập vật lí về
Một số phương pháp giải bài tập vật lí về

Tác giả : Nguyễn Thị Loan;Nguyễn Thị Thảo

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp
Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

Tác giả : Trần Thiện Dũng;Đặng Văn Huyên;Đàm Bảo Lộc;Nguyễn Duy Cương

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Máy hàn tự động ổn định nhiệt độ
Máy hàn tự động ổn định nhiệt độ

Tác giả : Ngô Minh Chu;Vũ Ngọc Huy;Nguyễn Thị Ngọc Linh

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết