Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Môi trường mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề môi trường, các tác phẩm liên ngành về môi trường, về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và kỹ thuật bảo vệ môi trường. Bao gồm các mục chính sau:

 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
VietNam Urban wastewater review
VietNam Urban wastewater review

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : The World bank

Chi tiết
Hiện trạng môi trường nước, trầm tích hồ tây (Hà Nội) và đề xuất một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Hiện trạng môi trường nước, trầm tích hồ tây (Hà Nội) và đề xuất một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh Tiên;Ngô Sỹ Vân;Kim Văn Vạn;Vũ Thị Hồng Nguyên;Nguyễn Đức Tuân;Kim Thị Thoa

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tác động của phát triển nông nghiệp đối với môi trường tỉnh Bắc Kạn
Tác động của phát triển nông nghiệp đối với môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Thăng Thị Hồng Nhung;Nguyễn Thị Lương Anh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Minh Quý

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lài Cai
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lài Cai

Tác giả : Trịnh Thị Hòa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm thành phố Cao Bằng
Đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm thành phố Cao Bằng

Tác giả : Nguyễn Minh Châu

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi cá hồi trên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi cá hồi trên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tác giả : Lương Ngọc Tú

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại một số mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại một số mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Lương Anh Đức

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả : Hoàng Trung Hải

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy
Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Tác giả : Bùi Thị Thanh Xuân;Dương Thị Nhung;Hà Thị Thanh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết