Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Công nghệ sinh học mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học

Tác giả : Vũ, Văn Vụ,Nguyễn, Mộng Hùng,Lê, Hồng Điệp

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học

Tác giả : Phạm, Văn Ty,Vũ, Nguyên Thành

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng
Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học

Tác giả : Nguyễn,Như Hiền

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình công nghệ tế bào thực vật và ứng dụng
Giáo trình công nghệ tế bào thực vật và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Tâm,Vũ, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Biotechnology
Biotechnology

Tác giả : Clark, David P,Pazadernik, Nanette

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Công nghệ vi sinh
Công nghệ vi sinh

Tác giả : Lương, Đức Phẩm

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học tự nhiên và công nghệ

Chi tiết
Giáo trình công nghệ sinh học
Giáo trình công nghệ sinh học

Tác giả : Ngô, Xuân Bình,Bùi, Bảo Hoàn,Nguyễn, Thúy Hà

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Công nghệ sản xuất Enzym, protein và ứng dụng
Công nghệ sản xuất Enzym, protein và ứng dụng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam
Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam

Tác giả : Lê Trần Bình

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học tự nhiện và công nghệ

Chi tiết
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hải

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Cơ sở sinh thái học
Cơ sở sinh thái học

Tác giả : Vũ Trung Tạng

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình công nghệ gen trong nông nghiệp
Giáo trình công nghệ gen trong nông nghiệp

Tác giả : Trần Thị Lệ;Nguyễn Hoàng Lộc;Trần Quốc Dung

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Đại học Huế

Chi tiết
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4

Tác giả : Nguyễn Bin

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật

Chi tiết
Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học
Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học

Tác giả : Bùi Xuân Đồng;Nguyễn Huy Văn

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật

Chi tiết
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

Tác giả : Trần Văn Nhân;Ngô Thị Nga

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Công nghệ sinh học - Tập 5: Công nghệ vi sinh và môi trường
Công nghệ sinh học - Tập 5: Công nghệ vi sinh và môi trường

Tác giả : Phạm Văn Ty;Vũ Nguyên Thành

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo Dục

Chi tiết
Thực tập sinh lý học
Thực tập sinh lý học

Tác giả : Lê Văn Sơn

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Quân Đội Nhân Dân

Chi tiết
Giáo trình công nghệ sinh học đại cương
Giáo trình công nghệ sinh học đại cương

Tác giả : Đỗ Năng Vịnh

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu thiết kế vector và biểu hiện gen AtCBF1 trên cây thuốc lá (Nicotinana tabacum L.)
Nghiên cứu thiết kế vector và biểu hiện gen AtCBF1 trên cây thuốc lá (Nicotinana tabacum L.)

Tác giả : Hoàng, Thị Tươi,Nguyễn, Tiến Dũng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Leucoanthocyanidin Reductase ở cây chè
Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Leucoanthocyanidin Reductase ở cây chè

Tác giả : Phạm, Thị Hằng,Hoàng, Thị Thu Yến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nhân dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa anthocyanidin reductase của cây chè (camellia sinensis)
Nhân dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa anthocyanidin reductase của cây chè (camellia sinensis)

Tác giả : Dương, Trung Thành,Huỳnh, Thị Thu Huệ,Hoàng, Thị Thu Yến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu chuyển cấu trúc mang gen CODA vào cây cà chua
Nghiên cứu chuyển cấu trúc mang gen CODA vào cây cà chua

Tác giả : Phạm Thị Nhật Anh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Duyên

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm của Gen Defensin phân lập từ cây đậu xanh (Vigna radiata L. Wilczek)
Nghiên cứu đặc điểm của Gen Defensin phân lập từ cây đậu xanh (Vigna radiata L. Wilczek)

Tác giả : Phan Hải Cường

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu một số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm Virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua
Nghiên cứu một số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm Virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Tác giả : Nguyễn Văn Quang

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Thiết kế vector chuyển ghen mang cấu trúc gen Cystatin liên quan đến khả năng kháng mọt ở ngô
Thiết kế vector chuyển ghen mang cấu trúc gen Cystatin liên quan đến khả năng kháng mọt ở ngô

Tác giả : Nguyễn Thị Hợp

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc
Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc

Tác giả : Nguyễn Thị Hằng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Thái Nguyên

Chi tiết
Khảo sát khả năng sinh nhiệt và tác dụng diệt trứng giun TRICHOCEPHALUS  SUIS của phương pháp ủ phân
Khảo sát khả năng sinh nhiệt và tác dụng diệt trứng giun TRICHOCEPHALUS SUIS của phương pháp ủ phân

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Lan;Nguyễn Thị Bích Ngà;Vũ Minh Đức;Trương Thị Tính

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tạo cây thuốc lá chuyển gen mang cấu trúc RNAi chứa gen mã hóa protein vỏ của virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua
Tạo cây thuốc lá chuyển gen mang cấu trúc RNAi chứa gen mã hóa protein vỏ của virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến;Chu Hoàng Mậu;Lê Trần Bình

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Thử nghiệm sinh sản nhân tạo và ương cá Chốt nghệ (Mystus gulio Hamilton, 1822)
Thử nghiệm sinh sản nhân tạo và ương cá Chốt nghệ (Mystus gulio Hamilton, 1822)

Tác giả : Nguyễn Thành Tâm;Phạm Thành Khỏe;Đoàn Văn Nhí

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học với giá thể dạng sợi
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học với giá thể dạng sợi

Tác giả : Trần Thị Minh Hải;Phạm Hương Quỳnh

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Ảnh hưởng của FSH đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu và sự sinh sản của tế bào tinh hoàn gà
Ảnh hưởng của FSH đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu và sự sinh sản của tế bào tinh hoàn gà

Tác giả : Từ Quang Tân;Chu Thị Hồng Huyền;Lê Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Nghiên cứu tạo kháng thể kháng Progesterone trên thỏ để chẩn đoán có thai sớm và bệnh sinh sản của bò sữa
Nghiên cứu tạo kháng thể kháng Progesterone trên thỏ để chẩn đoán có thai sớm và bệnh sinh sản của bò sữa

Tác giả : Nguyễn Đức Hùng;Nguyễn Thị Huế;Nguyễn Mạnh Hà

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm 528S đến khả năng sinh trưởng của gà thịt Cp707
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm 528S đến khả năng sinh trưởng của gà thịt Cp707

Tác giả : Từ Trung Kiên;Nguyễn Mạng Tùng;Từ Quang Trung

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết