A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

A study on radar signal processing and object segmentation for drone system applications = Nghiên cứu về xử lý tín hiệu Radar và phân đoạn đối tượng ứng dụng cho hệ thống máy bay không người lái

A study on radar signal processing and object segmentation for drone system applications = Nghiên cứu về xử lý tín hiệu Radar và phân đoạn đối tượng ứng dụng cho hệ thống máy bay không người lái

A study on radar signal processing and object segmentation for drone system applications = Nghiên cứu về xử lý tín hiệu Radar và phân đoạn đối tượng ứng dụng cho hệ thống máy bay không người lái

 • Nhan đề :
 • A study on radar signal processing and object segmentation for drone system applications = Nghiên cứu về xử lý tín hiệu Radar và phân đoạn đối tượng ứng dụng cho hệ thống máy bay không người lái
 • Tác giả :
 • Nguyễn Huy Toán
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tín hiệu Radar,Máy bay không người lái
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt A study on radar signal processing and object segmentation for drone system applications = Nghiên cứu về xử lý tín hiệu Radar và phân đoạn đối tượng ứng dụng cho hệ thống máy bay không người lái

File Tóm tắt

Online: 239
Lượt truy cập: 10,600,238
Số lượt tải: 1,826,281
})