A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

 • Nhan đề :
 • Bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay
 • Tác giả :
 • Hà Văn Vương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trách nhiệm xã hội,Trường đại học,Đổi mới giáo dục
 • Số trang :
 • tr. 356-361
Tải file tóm tắt Bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

File Tóm tắt

Online: 347
Lượt truy cập: 10,600,238
Số lượt tải: 1,826,288
})