A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang và từ của các nano tinh thể bán dẫn ba thành phần CdTeSe pha tạp Ni

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang và từ của các nano tinh thể bán dẫn ba thành phần CdTeSe pha tạp Ni

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang và từ của các nano tinh thể bán dẫn ba thành phần CdTeSe pha tạp Ni

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang và từ của các nano tinh thể bán dẫn ba thành phần CdTeSe pha tạp Ni
 • Tác giả :
 • Vũ Hồng Tuân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Nano tinh thể bán dẫn,Tính chất quang,Tính chất từ,Chế tạo,CdTeSe
 • Số trang :
 • 58 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang và từ của các nano tinh thể bán dẫn ba thành phần CdTeSe pha tạp Ni

File Tóm tắt

Online: 326
Lượt truy cập: 10,666,272
Số lượt tải: 1,826,928
})