A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả khi sử dụng phần mềm R trong giảng dạy phần ước lượng và kiểm định cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả khi sử dụng phần mềm R trong giảng dạy phần ước lượng và kiểm định cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả khi sử dụng phần mềm R trong giảng dạy phần ước lượng và kiểm định cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả khi sử dụng phần mềm R trong giảng dạy phần ước lượng và kiểm định cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Phương Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phần mềm R,Giảng dạy,Hiệu quả,Ước lượng,Kiểm định
 • Số trang :
 • tr. 204-209
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả khi sử dụng phần mềm R trong giảng dạy phần ước lượng và kiểm định cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 158
Lượt truy cập: 13,777,751
Số lượt tải: 1,929,886
})