A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thu Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Nguồn lực,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 114 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 379
Lượt truy cập: 10,666,272
Số lượt tải: 1,826,928
})