A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một kỹ thuật phát hiện người đi bộ dựa trên đặc trưng chuyển động

Một kỹ thuật phát hiện người đi bộ dựa trên đặc trưng chuyển động

Một kỹ thuật phát hiện người đi bộ dựa trên đặc trưng chuyển động

 • Nhan đề :
 • Một kỹ thuật phát hiện người đi bộ dựa trên đặc trưng chuyển động
 • Tác giả :
 • Vũ Đức Thái;Dương Thị Nhung;Ngô Đức Vĩnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Người đi bộ,Haar-like,Adaboost,Chuyển động
 • Số trang :
 • tr. 115-121
Tải file tóm tắt Một kỹ thuật phát hiện người đi bộ dựa trên đặc trưng chuyển động

File Tóm tắt

Online: 479
Lượt truy cập: 10,600,238
Số lượt tải: 1,826,288
})