A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến các kích thước mối hàn khi sử dụng thuốc hàn thiêu kết bazơ thấp

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến các kích thước mối hàn khi sử dụng thuốc hàn thiêu kết bazơ thấp

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến các kích thước mối hàn khi sử dụng thuốc hàn thiêu kết bazơ thấp

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến các kích thước mối hàn khi sử dụng thuốc hàn thiêu kết bazơ thấp
 • Tác giả :
 • Vũ Huy Lân
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thuốc hàn thiêu kết hợp bazơ thấp,Thuốc hàn F7A (P)2-BK,Thông số chế độ hàn,Hàn tự động dưới lớp thuốc
 • Số trang :
 • tr. 15-22
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến các kích thước mối hàn khi sử dụng thuốc hàn thiêu kết bazơ thấp

File Tóm tắt

Online: 184
Lượt truy cập: 12,141,561
Số lượt tải: 1,847,848
})