A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và trình tự đoạn gen MATK, ITS của cây bảy lá một hoa thu tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và trình tự đoạn gen MATK, ITS của cây bảy lá một hoa thu tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và trình tự đoạn gen MATK, ITS của cây bảy lá một hoa thu tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và trình tự đoạn gen MATK, ITS của cây bảy lá một hoa thu tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Tác giả :
 • Trương Mạnh Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Cây bảy lá một hoa,Đặc điểm hình thái,Giải phẫu,Trình tự gen,MATK,ITS,Bắc Sơn,Lạng Sơn
 • Số trang :
 • 54 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và trình tự đoạn gen MATK, ITS của cây bảy lá một hoa thu tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

File Tóm tắt

Online: 322
Lượt truy cập: 10,666,272
Số lượt tải: 1,826,928
})