A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Tác giả :
 • Chu Thị Hồng Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Kinh tế,Xã hội,Du lịch,Phát triển bền vững,Đảo Lý Sơn,Quảng Ngai
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 13,777,751
Số lượt tải: 1,929,892
})