A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hiện trạng và tăng cường sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng tại vùng đệm khu ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và tăng cường sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng tại vùng đệm khu ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và tăng cường sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng tại vùng đệm khu ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hiện trạng và tăng cường sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng tại vùng đệm khu ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Đức Công
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Sinh kế,Dân tộc thiểu số,Rừng,Vùng đệm ATK,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 75 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hiện trạng và tăng cường sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng tại vùng đệm khu ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 257
Lượt truy cập: 10,600,238
Số lượt tải: 1,826,281
})