A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng một hệ phát Plasma để chế tạo vật liệu nano

Nghiên cứu xây dựng một hệ phát Plasma để chế tạo vật liệu nano

Nghiên cứu xây dựng một hệ phát Plasma để chế tạo vật liệu nano

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng một hệ phát Plasma để chế tạo vật liệu nano
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu nano,Chế tạo,Plasma
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng một hệ phát Plasma để chế tạo vật liệu nano

File Tóm tắt

Online: 408
Lượt truy cập: 10,666,272
Số lượt tải: 1,826,928
})