A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Ngân Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đào tạo nghề,Lao động nông thôn,Quản lý,Chất lượng,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 87 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 343
Lượt truy cập: 10,600,238
Số lượt tải: 1,826,288
})