A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức hoạt động dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - Vật lí 11 với sự hỗ trợ của tiện ích Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

Tổ chức hoạt động dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - Vật lí 11 với sự hỗ trợ của tiện ích Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

Tổ chức hoạt động dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - Vật lí 11 với sự hỗ trợ của tiện ích Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

 • Nhan đề :
 • Tổ chức hoạt động dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - Vật lí 11 với sự hỗ trợ của tiện ích Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Ngọc Lan
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Vật lí,Mắt,Dụng cụ quang,Giảng dạy,Google Classroom
 • Số trang :
 • 97 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức hoạt động dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - Vật lí 11 với sự hỗ trợ của tiện ích Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

File Tóm tắt

Online: 260
Lượt truy cập: 10,600,238
Số lượt tải: 1,826,281
})