A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng phổ raman, tính chất quang học của các chấm lượng tử graphene và các chấm lượng tử graphene pha tạp nitơ

Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng phổ raman, tính chất quang học của các chấm lượng tử graphene và các chấm lượng tử graphene pha tạp nitơ

Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng phổ raman, tính chất quang học của các chấm lượng tử graphene và các chấm lượng tử graphene pha tạp nitơ

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng phổ raman, tính chất quang học của các chấm lượng tử graphene và các chấm lượng tử graphene pha tạp nitơ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hải Yến;Lê Xuân Hùng;Phạm Nam Thắng;Phan Ngọc Hồng;Phạm Thu Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chất lượng tử,Phổ huỳnh quang,Graphene
 • Số trang :
 • tr. 82-90
Tải file tóm tắt Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng phổ raman, tính chất quang học của các chấm lượng tử graphene và các chấm lượng tử graphene pha tạp nitơ

File Tóm tắt

Online: 299
Lượt truy cập: 13,012,601
Số lượt tải: 1,863,161
})